Samfällighet

Den gemensamma anläggningen inom området drivs och förvaltas av en samfällighetsförening.
Denna förening avgör vilka regler som ska gälla för anläggningens nyttjande. De enskilda fastigheterna är delägare i samfälligheten.
 
Gemensamhetsanläggningen omfattar bl.a. parkeringshuset och ytparkeringarna.
Lillhagsvägen inkl VA-ledningar.
 
Gemensamhetslokalen (Lillhagsvägen 35) kan inte längre bokas. I lokalen finns även bastu och grovtvättstuga som kan bokas via samfällighetens hemsida. Hit behöver man en separat nyckel som du kan få av nyckelansvarig i styrelsen.