Miljörum

Hushållsavfall
Från och med den 1 mars 2023 är det obligatoriskt att sortera matavfall. Information gavs vid införandet och alla lägenheter försågs med särskilda avfallspåsar och hållare för dessa.
 
Tömning sker i ett kärl endast för matavfall i befintliga avfallsrum för mat- o hushållsavfall i hus 20 och 26 där du kommer in med nyckelbricka. Särskilda påsar för matavfall finns att hämta i avfallsrummet eller på de större livsmedelsbutikerna.
 
På väggen ovanför kärlen finns specificerad information om vad som är matavfall respektive övrigt hushållsavfall.
 
Övrigt hushållsavfall (brännbart) skall vara väl förpackat i plastpåsar som knyts ihop och kastas i behållare för hushållsavfall.
 
Miljörum för Återvinning/Kretsloppsavfall
Rummet öppnas med nyckelbricka och är kameraövervakat. Kärl/behållare finns för glas, kartong/papper, plast, ljuskällor/glödlampor, småbatterier, metallförpackningar, mindre el-artiklar, tidningar, och övrigt restavfall. På skyltar ovanför kärlen framgår vad som får kastas.
 
Övrigt avfall att lämnas till återvinningscentral
Grovavfall - Till exempel möbler, persienner, sängar, madrasser, mindre byggavfall, TV-apparater, vitvaror, lastpallar, mikrovågsugnar, dammsugare, cyklar m.m. Farligt avfall: Till exempel färgburkar, lösningsmedel, bekämpningsmedel, nagellack etc. Anvisningar finns även på anslagstavlorna.