Informationsblad

Detta dokument kommer att uppdateras löpande och senaste versionen finns alltid här på hemsidan (uppdaterad 2023-09-18)
 

OBS - Glöm inte bort att läsa vårt informationsblad >> 

Ju mer aktsam du är om våra gemensamma utrymmen, desto lägre kostnader får vi för skötsel och underhåll av din bostad och vår gemensamma fastighet.
 
Ju större hänsyn vi tar till varandra, desto trevligare är det att bo i Älvsjöbadet 2.
 
Att bo i en bostadsrättsförening innebär både rättigheter men även skyldigheter. Föreningen önskar ett visst engagemang från din sida såsom att medverka på de gemensamma gårdsstädningenarna 2 gånger om året. Trivseln i fastigheten är allas ansvar.