Föreningen

  • Föreningen registrerades 1990-08-06 och nuvarande ekonomiska plan registrerades 1991-05-06. Stadgarna har ändrats och de nya registrerades 2023-10-04 hos Bolagsverket.
  • Bostadsrättsföreningen består av 66 st lägenheter i fastigheterna Liggmilan 2 i Vantörs församling i Stockholms kommun. Fastigheterna innehar tomträtt.
  • Byggår 1992, Lillhagsvägen 14-26